ENGLISH | SI

 

Postaja DIVA je spletni in fizični arhiv video in novomedijske umetnosti, ki ga SCCA-Ljubljana razvija od leta 2005 z namenom raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in predstavljanja video in novomedijske umetnosti.

Vsebuje več kot tisoč enot avtorskih, dokumentarnih in glasbenih video del umetnikov, umetnic in skupin iz slovenskega prostora, ki so nastala v razponu od leta 1969 do danes – ta video dela so temeljno gradivo arhiva, v katerem imamo tudi video dela mednarodnih umetnic in umetnikov.

Poleg umetniških del v arhivu hranimo tudi dokumentarne posnetke in televizijske oddaje o videu, novih medijih, dogodkih, posamičnih umetnikih in umetnicah, pa tudi arhivarske projekte evropskih medijskih arhivov. Takšno gradivo je pomemben vir za raziskovanje in razumevanje, ki prispeva tako k interpretaciji umetnin kakor tudi k razkrivanju konteksta.

Arhivsko gradivo Postaja DIVA sproti dopolnjuje, s pogovori in predstavitvami pa celostno razkriva kontekst delovanja posameznega umetnika, umetniškega dela ali umetnostnega obdobja.

Materiali iz fizičnega arhiva Postaja DIVA so na ogled v prostorih SCCA-Ljubljana, v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani, kjer potekajo tudi interni posveti z umetnicami in umetniki, kustosi in medijskimi teoretiki, ki se jih tematika arhiviranja sodobne video in medijske umetnosti tiče neposredno.

Prostor: Projektna soba SCCA, Metelkova 6 , Ljubljana

Ogled gradiva: sreda, od 11. do 15. ure (ali po dogovoru)

Kontakt: SCCA-Ljubljana, info@scca-ljubljana, tel.: (01) 431 83 85

Spletno mesto: http://www.e-arhiv.org/diva/

Info: SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubjana, tel: 01 4318385 / fax: 01 4300629, e-mail info@scca-ljubljana.si
Knjižnica je odprta v sredo, od 11. do 15. ure (ali po dogovoru).