ENGLISH | SI

MREŽA AVTONOMNIH KNJIŽNIC

KNJIŽNICA SCCA je vključena v mrežo avtonomnih knjižnic.

  • LEZBIČNA KNJIŽNICA

Metelkova 6 (1. nadstropje, prostori ŠKUC-LL), Ljubljana

Izposoja: četrtek in petek, od 15. do 19. ure

sekcijaskuc@mail.ljudmila.org

http://www.ljudmila.org/lesbo/knjiznica.htm

Področje, ki ga zaobjema knjižnična, arhivska in informacijska akcija Lezbične knjižnice, je tematika seksualnosti - predvsem v tistih vidikih, kjer se generirajo konflikti: v družbenem, političnem, socialnem in kulturnem, negativnem in pozitivnem. Lezbični, gejevski, biseksualni in transseksualni konteksti so gotovo najmočneje zastopani, vendar pa knjižnica s svojim gradivom detektira tudi mnoga druga osišča razlikovanj na ravni seksualnosti, telesnosti in spolov.

  • ŠKRATOVA ČITALNICA

Kersnikova 4 (5. nadstropje), Ljubljana

Izposoja: od torka do petka, med 15. in 19. uro

anarhiv@mail.ljudmila.org

www.ljudmila.org/anarhiv

Škratova čitalnica je infoteka, namenjena vsem, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in/ali družbenokritična misel. Pri nas boš našel/našla obilo revij, časopisov, pamfletov, fanzinov, knjig in videokaset s področja radikalne družbene teorije in kritike, osvobodilnih gibanj (npr. tistih, ki izhajajo iz razreda, spola, rase ali narave), kontrakulturnih in subkulturnih tokov ter konstruktivnih poskusov preoblikovanja naših sebstev in družbe. Namen Škratove čitalnice je delovati kot stimulator v okviru družbenih gibanj, ki delujejo v smeri oblikovanja nehierarhične, neavtoritarne, kooperativne družbe, ki temelji na direktni demokraciji.  • STRIPBURGER

Metelkova 6 (1. nadstropje), Ljubljana

Izposoja: vsak torek od 17.-20. ure ali po dogovoru

burger@kud-fp.si

www.ljudmila.org/stripcoreStripovska čitalnica revije Stripburger nudi predvsem alternativne revije in stripe s celega sveta, pa tudi napotke za izdelavo seminarskih in diplomskih del s področja stripa (na policah je tudi nekaj stripovske teorije).  • KNJIŽNICA MIROVNEGA INŠTITUTA

Metelkova 6 (pritličje), Ljubljana

Izposoja: od ponedeljka do četrtka od 11. do 15. ure, ob petkih pa od 10.30 do 14.30 ure

info@mirovni-institut.si

http://www.mirovni-institut.si/Knjiznica/About/si/

Knjižnica Mirovnega inštituta vsebuje preko 2.000 knjig s področja družboslovne in politične teorije, reševanja konfliktov, nenasilne komunikacije, varnosti, ženskih študij in kulturne politike, prav tako pa tudi vrsto naslovov mednarodne strokovne periodike s teh področij.

Poleg knjig in revij domače in tuje strokovne literature vsebuje knjižnica tudi materiale s konferenc, predavanj in okroglih miz, ki jih je v desetih letih obstoja organiziral Mirovni inštitut, in drugje niso dostopni, vanjo pa sta vključena tudi knjižni fond in publikacije bivšega OSI Slovenija.

Knjige so katalogizirane v Cobiss sistemu, tako da je katalog knjig javno dostopen prek Cobissa in interneta.

  • KNJIŽNICA SCCA

Metelkova 6 (pritličje, Projektna soba SCCA), Ljubljana

Ogled in izposoja: sreda, od 11. do 15. ure (ali po dogovoru)

info@scca-ljubljana.si

www.scca-ljubljana.si/knjiznica

Knjižnica SCCA obsega slovensko in svetovno strokovno literaturo o sodobni umetnosti in teoriji: knjige, kataloge in periodiko. Specializirana je za literaturo o kuratorskih praksah, video umetnosti in novih medijih, odlikuje pa jo tudi izjemna zbirka katalogov iz regije (območje srednje in vzhodne Evrope in Azije). Knjižnico dopolnjujemo zlasti z gradivom o video in medijski umetnosti, zlasti na podlagi izmenjav in donacij.

V knjižnici se nahaja tudi arhiv video in novomedijske umetnosti Postaja DIVA.

Info: SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubjana, tel: 01 4318385 / fax: 01 4300629, e-mail info@scca-ljubljana.si
Knjižnica je odprta v sredo, od 11. do 15. ure (ali po dogovoru).